Historia

1950- ja 60-lukujen taitteessa alkoi maassamme käynnistyä joukko-osastokiltojen perustaminen.  Ne pohjautuivat vanhoihin joukko-osastoihin, jotka täydentyivät sota-ajan täydennyksillä ja aselajeilla.

Periaatteena oli, että jokainen, sotilasarvoon katsomatta, oli tervetullut a.o. kiltaan.  Tarkoituksena oli pitää yllä välillä jo katoamassa ollutta maanpuolustushenkeä ja saada koko reserviläisjoukko koottua jälleen yhteisen lipun alle.

Näin alkoivat kiltatuulet puhaltaa myös rajavartiolaitoksessa ja eri rajavartiostojen  kiltoja alkoi syntyä rajoillemme jokaiseen rajavartiostoon.   Niissä rajavartioston komentaja oli alkuunpanijana ja antoi niistä ohjeensa alaisilleen.  Ja niin vartioston avustamana paikkakunnille syntyi kiltatoiminnan organisaatio:

– pääkilta toimi rajavartioston alueella

– alaosasto rajakomppanian alueella (entiset sodanaikaiset rajajääkärikomppaniat).  Mukaan pääsivät rajavartiostossa palvelleet varusmiehet, kantahenkilöt ja sodan aikana palvelleet.

Niillä paikkakunnilla, joissa ei ollut vakinaisia joukko-osastoja, kuten Tampereella, kiltatoiminta lähti käyntiin yksityisten henkilöitten toimesta.   Siihen tarvittiin aloitekykyisiä henkilöitä, jotka lähtivät vetämään ajatusta eteenpäin.  Tällaisia, nimenomaan rajavartiostossa palvelleita olivat v.1967 Toivo Jussila ja Viljo Kivekäs.

He päättivät pitää rajamieskillan perustavan kokouksen 18.10.1967 silloisessa Ratinanlinnassa.

Perustava kokous

Aamulehdessä ollut ilmoitus kokosikin rajan miehet yllättävän runsaslukuisasti yhteen ja näin voitiin päättää, että perustetaan Tampereen Seudun Raja- mieskilta- niminen yhdistys.  Kokouksessa oli 30 osanottajaa, joista 24 liittyi heti killan jäseniksi.  Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana oli Viljo Kivekäs, ja hänet valittiin myös silloin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Johtokuntaan tulivat valituiksi:

– vpj. Pentti Kannisto

– siht. Toivo Jussila

– rahast.hoit. Vieno Harju

– muut johtokunnan jäsenet: Aarne Ala-aho, Lauri Hannula, Toivo Laine, Päiviö Pesonen ja Matti Syväjärvi.

Killan perustamisen sopimuskirja on päivämäärältä 13.11.1967 ja kilta on merkitty yhdistysrekisteriin 27.1.1968.

Nykyisin Tampereen Seudun Raja-ja Merivartiokillan toiminta-alue on koko Suomi. Pääpaikka on Tampere ja Pirkanmaan maakunta.